ต่อภาษีรถ Online ทำง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

รถทุกคันต้องต่อภาษี เนื่อจากกฏหมายได้ระบุโทษไว้ ถ้าเราลืม หรือไม่ได้ต่อภาษี จะแบ่งได้เป็น  2 กรณี คือ รถที่ทะเบียนของรถคันนั้นยังไม่ถูกยกเลิก และรถที่ทะเบียนรถถูกยกเลิกแล้ว ซึ่งอัตราค่าปรับ และขั้นตอนในการดำเนินการที่ต่างกันดังนี้

  1. รถยนต์ที่ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี
    ในกรณีที่รถยนต์ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี ทะเบียนจะยังไม่ถูกยกเลิกและสามารถไปเสียค่าภาษีรถยนต์และต่อทะเบียนได้ตามปกติ และมีค่าปรับในการชำระภาษีรถยนต์ย้อนหลังเดือนละ 1 %  

  2. รถยนต์ที่ขาดต่อภาษีรถยนต์เกิน 3 ปีขึ้นไป
    สำหรับกรณีที่รถยนต์ขาดต่อภาษีรถยนต์นานเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องทำการจดทะเบียนใหม่เท่านั้น เนื่องจากป้ายทะเบียนได้ถูกระงับการใช้งานไปแล้ว โดยเจ้าของรถจะต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนและเล่มทะเบียนรถไปคืนให้กับทางกรมขนส่งทางบกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่โดนยกเลิกทะเบียน หากไม่นำไปคืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แล้วจึงจะสามารถต่อทะเบียนและภาษีรถยนต์ได้ตามปกติ พร้อมทั้งเสียค่าปรับภาษีรถยนต์ย้อนหลังเช่นเดียวกัน

ดังนั้นเราควรตรวจสอบเราของเราว่าภาษีครบช่วงประมาณเดือนไหน อย่าต่อภาษีเกินกำหนดได้จะดีที่สุด

เรามาดูขั้นตอนการต่อภาษี ผ่านระบบออนไลน์ของกรมขนส่งกันดีกว่า

สำคัญคืออย่าลืมทำ พรบ. ให้เรียบร้อยก่อนการต่อภาษีนะครับ สามารถสมัครทำประกัน พรบ. ได้ง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์ และได้รับกรมธรรมแบบ File PDF ทางอีเมล์ภายใน 5 นาที และสามารถนำไปต่อทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับ

Scroll to Top